Telefoonnummers
 • Wim Ooms
  Wim Ooms
  Voorzitter
 • Joep van Rens
  Joep van Rens
  lid
 • Judith van Elst
  Judith van Elst
  lid

Het bestuur van het gezondheidscentrum geeft samen met de samenwerkingspartners vorm en inhoud aan realisatie van de doelstellingen van de stichting. De rol van de stichting is de samenwerking stimuleren en faciliteren. Zij stelt in overleg met haar samenwerkingspartners jaarlijks een jaarplan op, houdt toezicht op uitvoering en beheert de financiële middelen

De samenwerkende praktijken zijn verantwoordelijk voor eigen praktijkvoering. De individuele beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor het inhoudelijke proces (patiëntenzorg in ruime zin).