Telefoonnummers

Organisatie

Algemeen

Gezondheidscentrum Heikant bestaat uit een samenwerkingsverband tussen Stichting Gezondheidscentrum Heikant en de disciplines die binnen het gezondheidscentrum en de wijk nauw samenwerken. 

Stichting Gezondheidscentrum Heikant heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Maatschap huisartsen Gezondheidscentrum Heikant, Maatschap Fysiotherapie Heikant, ZuidZorg (thuiszorg), Apanta-Direct (eerstelijnspsychologie), Lumens (maatschappelijk werk), RondOm Podotherapeuten, Ilse Huijbers dieetadvies, Novadic-Kentron (verslavingszorg) en Logopedie Mondig.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bieden van eerstelijnszorg door geïntegreerde
hulpverlening, gericht op zowel lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de
inwoners van de wijken Heikant, de Kelen en de Polders en overige cliënten van het
gezondheidscentrum, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het onderhouden en stimuleren van interdisciplinaire samenwerking ten behoeve van integrale en continue zorg tussen eerstelijns zorgdisciplines, andere organisaties in de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties, de gemeente Veldhoven en zorgverzekeraars.
  • Het betrekken van de inwoners van de wijken Heikant, de Kelen en De Polders bij de hulpverlening vanuit het gezondheidscentrum;
  • Aandacht te hebben voor populatiegericht werken.

Besturing

Het bestuur van het gezondheidscentrum geeft samen met de samenwerkingspartners vorm en inhoud aan realisatie van haar doelstellingen. De rol van de stichting is de samenwerking stimuleren en faciliteren. De samenwerkende praktijken zijn verantwoordelijk voor eigen praktijkvoering. De individuele beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor het inhoudelijke proces (patiëntenzorg in ruime zin).

 

Medewerkers stichting

 

Wim Ooms, algemeen manager

Sylvia Christiaans, financiële administratie


Liesbeth Howes,  medewerker administratie


Marijke Gerrits, zorgmanager