Telefoonnummers

Visie en missie

Missie

Gezondheidscentrum Heikant levert geïntegreerde multidisciplinaire wijkgerichte eerstelijns gezondheidszorg aan de inwoners van Veldhoven en in het bijzonder de inwoners van de wijken Heikant, De Polders en De Kelen.
Gezondheidscentrum Heikant levert deze zorg:

  • Op een betrouwbare, deskundige, kwalitatief hoogstaande en innoverende wijze;
  • Via samenwerking met disciplines en/of instellingen binnen de gezondheidszorg en welzijnszorg, overheidsinstellingen, verzekeraars;
  • Vanuit een goed werkklimaat;
  • Gericht op verbetering van gezondheid en welzijn;
  • Gericht op behoeften van cliënten.

Visie

De druk op de gezondheidszorg neemt toe. Dit wordt veroorzaakt door meer ouderen, minder jongeren, slechtere levensstijl en meer medische mogelijkheden. Er is sprake van een stijging van het aantal mensen met een chronische aandoening op steeds jongere leeftijd, er zijn meer kwetsbare ouderen en tegelijkertijd kondigen zich  tekorten van zorgprofessionals aan. Veel ziekten en ongezond gedrag zijn (sterk) gerelateerd aan opleidingsniveau, sociaal economische situatie en etniciteit. Daarnaast neemt de complexiteit van de samenleving (regels, keuzes, tempo, gebrek aan sociale steun etc.) en de diversiteit toe.  Er wordt meer van de mensen verwacht. Het aantal mensen dat, om zich in de samenleving te redden, steun nodig heeft groeit. Deze ontwikkelingen leiden tot een forse groei van kosten in de zorg. Wij staan in ons land voor de gezamenlijke opgave om de kosten in de gezondheidszorg te beheersen en met minder beschikbare zorgprofessionals iedereen van de gewenste zorg te voorzien. Meer van hetzelfde is daarom geen optie. Wij zullen naast aandacht voor ziekte en zorg aandacht moeten geven aan gezondheid en gedrag.

Er komen meer kwetsbare ouderen waarbij proactief handelen, casemanagement en multidisciplinair samenwerken belangrijk is . Preventie, vroegopsporing en het ondersteunen van zelfmanagement worden belangrijke onderdelen van de behandeling. Er is veel meer aandacht nodig voor psycho-sociale ondersteuning, eerstelijns GGZ en lokale afstemming met welzijn. Voor effectieve preventieprogramma’s is afstemming met de gemeente en GGD noodzakelijk. Daarnaast neemt de vraag naar transparantie toe. Om dit klantvriendelijk en efficiënt te kunnen organiseren, is een goede organisatie nodig.  Al deze ontwikkelingen maken de noodzaak voor  geïntegreerde populatiegerichte eerstelijnsgezondheidszorg groter.

Er zijn veel belemmeringen en verkeerde prikkels in de financiële kaders om versterking van geïntegreerde populatiegerichte eerstelijns gezondheidszorg mogelijk te maken. Met horten en stoten zullen nieuwe randvoorwaarden tot stand komen. Het neerzetten van een duidelijk beeld over de meerwaarde van geïntegreerde eerstelijnszorg is daarbij van belang.

Gezondheidscentrum Heikant wenst geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg te leveren. De doelstelling van Gezondheidscentrum Heikant is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonde en fitte wijk.

Gezondheidscentrum Heikant wenst dit te realiseren door:

  • Leveren van veilige, transparante, servicegerichte en geïntegreerde eerstelijnszorg van goede kwaliteit aan maximaal 12.000 ingeschreven cliënten.
  • Zoveel mogelijk eerstelijns disciplines (huisartsenzorg, fysiotherapie, praktijkondersteuners, thuiszorg, farmaceutische zorg, psychosociale zorg, diëtetiek, verloskundige zorg, ouder- en kindzorg, diagnostische voorzieningen, podotherapie) bijeen te brengen dan wel samen te laten werken.
  • Een breed en samenhangend aanbod aan zorgprogramma’s voor chronische ziekten (met preventie, vroegopsporing,  zelfmanagement, zorg en ondersteuning en palliatieve zorg).
  • Integratie met aanpalende functies zoals wijkverpleging, WMO-zorg, leefstijlinterventies (Public Health)
  • Partnership met preferente zorgverzekeraars en lokale overheden. Wij maken prestatieafspraken op basis van een populatiemodule. De afspraken leveren een bevredigende financiering op om wijkgerichte zorg mogelijk te maken. Wij bieden onze zorg daar waar nodig aan in samenhang met medisch specialistische zorg, om onnodige verwijzing te voorkomen.