Telefoonnummers

Klantervaringsonderzoek

Gezondheidscentrum Heikant werkt dag in, dag uit aan kwaliteitsverbetering, in samenspraak met onze cliënten. De cliëntenraad speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast maken wij gebruik van het kwaliteitstraject 'Door Cliënten Bekeken voor gezondheidscentra'.

Door Cliënten Bekeken

Door Cliënten Bekeken (DCB) gaat uit van het opzetten van verbetertrajecten op basis van klantervaringsonderzoek en gesprekken met cliënten. Het onderzoek bestaat uit het meten van klantervaringen via een uitgebreide enquête. Na de meting worden in verschillende workshops de resultaten geanalyseerd en verbeterplannen opgesteld. Tijdens dit onderzoek wordt ook gesproken met een cliëntenpanel, om zo het inzicht te vergroten.

Onderzoek Gezondheidscentrum Heikant

In 2011 hebben wij het DCB-onderzoek uitgevoerd. Aan de workshops deden zorgverleners én leden van de cliëntenraad mee. 

Uit de meting bleek dat cliënten ons gezondheidscentrum met een 8,3 goed waarderen. Met deze score zitten we in de top van gewaardeerde gezondheidscentra. Ook het cliëntpanel sprak een positief oordeel uit over onze zorg en dienstverlening. Uiteraard blijft er altijd wat te verbeteren, en daar zijn we nu mee bezig. We werken verbeterplannen uit over de onderwerpen privacy, wachttijden, afspraak maken op gewenst moment, telefonische bereikbaarheid  en bejegening. Deze verbeterplannen worden tot en met eind 2013 in fases uitgevoerd.

Tussentijds onderzoek moet uitwijzen of we op de goede weg zijn. Tijdens het tussenonderzoek van eind 2012 bleek dat cliënten onze verbeteringen waardeerden. Het cijfer van ons centrum steeg naar een 8,5. Vooral de privacy aan de balie en bejegening van Fsyiotherapie werden beter gewaardeerd. 

Voor het goed doorlopen van het traject 'Door Cliënten Bekeken' kregen wij op 21 september 2011 het certificaat van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) uitgereikt.