Telefoonnummers

Tarieven

Per 1 januari 2013 is dieetadvisering weer voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Wellicht ten overvloede wijzen we u erop dat het eigen risico voor de basisverzekering per 1 januari 2013 vaststaat op € 350,-. 

Veel verzekeraars vergoeden dieetbehandeling geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Vanuit de basisverzekering wordt dieetbehandeling in zorgprogramma’s vergoed. Dit geldt onder meer bij diabetes en (risico op) hart- en vaatziekten. U komt hier mogelijk voor in aanmerking als u ook onder behandeling bent van een praktijkondersteuner.

Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.
Voor de meest recente tarieven, zie: https://www.zuidzorg.nl/zuidzorg-dieet/kosten