Telefoonnummers

Bericht ontvangen

Hartelijk dank voor uw opgave. Fijn dat u ook meedoet! Wij zijn heel benieuwd of het meedoen helpt om het gezonde voorbeeld geven te verbeteren. Indien u hebt opgegeven dat wij u hiervoor mogen benaderen zullen wij dit over ongeveer een half jaar doen.  

Wij wensen u veel succes en plezier toe met de te ondernemen verbeterstappen.

Namens de werkgroep Jeugd Veldhoven Vernieuwend Vitaal

Met vriendelijke groet,

Marijke Gerrits
Gezondheidscentrum Heikant