Telefoonnummers

Het Gezonde Voorbeeld

 

Geeft u het gezonde voorbeeld?
Kinderen kijken hoe u iets doet, wat u eet en hoeveel u beweegt. En apen dat na. Neemt u regelmatig fruit en tomaatjes tussendoor, dan wil uw kind dat ook. Als u enthousiast sport en beweegt, vindt je kind het leuk om dat ook te doen. Een gezonder kind begint bij een gezond voorbeeld. Geeft u uw na-aapje het gezonde voorbeeld?

De werkgroep jeugd van Veldhoven Vernieuwend Vitaal nodigt ouders uit om het gezonde voorbeeld (steeds beter) te gaan geven. Via de website www.hetgezondevoorbeeld.nl krijgt u hierin gratis ondersteuning. Zie het filmpje hierover:

 

Doet u mee?

Schrijf u dan in op de website www.hetgezondevoorbeeld.nl

Verzoek

De Werkgroep jeugd van Veldhoven Vernieuwend vitaal wil graag weten hoeveel mensen mee gaan doen. Daarnaast wil de werkgroep na verloop van tijd nagaan in hoeverre ondersteuning van de website het gezonde voorbeeld helpt. Wilt u als u meedoet het reactieformulier invullen, aangeven of u meedoet en aangeven of de werkgroep later bij u mag informeren naar het resultaat? Wilt u hierbij ook uw e-mail adres opgeven zodat wij u per e-mail kunnen benaderen? Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor dit onderzoek.

Reactieformulier

Ik doe mee aan Het Gezonde Voorbeeld en zal mij hiervoor inschrijven op de website www.hetgezondevoorbeeld.nl:
/

Ik mag na een half jaar per mail benaderd worden voor een evaluatie:
/