Telefoonnummers

Symposium “Positieve Gezondheid”

Er zijn nog enkele plaatsen!

Dit Symposium is georganiseerd in het kader van het project “Positieve Gezondheid in de Wijk” vanuit Gezondheidscentrum Heikant en de visie “Maatschappelijke Participatie” van de Gemeente.

“Gezondheid verbindt. Gezondheid is een centrale waarde in het leven. Als je gezond en gelukkig bent kun je meedoen. Iedereen wil gezond zijn, in de wijk, op het werk, gezond opgroeien en oud worden.”

Voor wie:

Voor iedereen die werkt in de gezondheids- of welzijnssector en andere belangstellenden. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers zullen zorg- en welzijnsprofessionals voorrang krijgen.

Voor huisartsen en verpleegkundigen is accreditatie (2 punten) toegekend!

Programma

Dinsdag 21 november 2017 van 19.30 – 22.00 uur

  • Uitleg concept Positieve Gezondheid door Machteld Huber (grondlegger van de Positieve Gezondheid). Zie ook  https://ipositivehealth.com/
  • Ervaringen uit de huisartsenpraktijk door Hans Peter Jung (huisarts). Hij werkt al enkele jaren met het concept en spreekt uit ervaring vanuit zijn eigen praktijk
  • Aanpak en ervaringen vanuit GC Heikant.
  • Mariënne van Dongen (wethouder). Geeft een toelichting hoe het concept positieve gezondheid in het gemeentelijk beleid verankerd is.
  • Anita Witzier is avondvoorzitter.

Afsluiting met een hapje en drankje.

 

 

Aanmeldformulier