Telefoonnummers
< Terug naar overzicht

Nieuws van de cliëntenraad april 2019

18-04-2019 Nieuws van de cliëntenraad april 2019

 

Nieuwsbrief Cliëntenraad GC Heikant 01-2019

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2019 van de cliëntenraad Gezondheidscentrum Heikant.

2018 is voor de cliëntenraad een periode geweest van verkenning en inlezen in de materie waar een cliëntenraad voor staat. In 2018 heeft de cliëntenraad zich in eerste instantie gericht op het bespreken van aangereikte en zelf ingebrachte items. Op de weg die wij zijn ingeslagen gaan wij in 2019 door, waarbij wij kijken naar het uitbreiden van activiteiten.

Door de manager van het gezondheidscentrum zijn ons stukken voorgelegd waarin wij een adviserende rol hebben gehad. Daarnaast zien en horen wij via diverse kanalen signalen waar wij geen  direct antwoord op hebben kunnen geven. Deze signalen hebben wij besproken met de centrummanager en daar waar nodig is door het centrum actie ondernomen. Op eerdere adviezen hebben wij met name controlevragen gesteld om samen met het gezondheidscentrum de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Om vooruit te kijken, zijn wij in samenwerking met het gezondheidscentrum al weer bezig om de organisatie van een nieuwe thema-avond voor te bereiden. Het thema zal zeer waarschijnlijk "Verlies" worden in de breedste zin van het woord. Verlies kan betekenen afscheid nemen van een partner, een scheiding, het verlies van een baan, het verlies van sociale verbinding, etc. Daar willen wij tijdens de thema-avond graag met u op inspelen. Buiten het gegeven dat u natuurlijk aanwezig bent zijn er zoals altijd weer de professionals die zijn/haar steentje bijdragen. In de komende periode wordt meer duidelijk over de vorm en de definitieve datum. U wordt dan ook vriendelijk verzocht om de website en de kabelkrant in de wachtkamer met enige regelmaat te raadplegen.

De cliëntenraad houdt zich bezig met contacten leggen en onderhouden. Soms worden vragen bij de cliëntenraad neergelegd die van persoonlijke aard zijn en dus niet bij ons thuis horen. Deze vragen sturen wij dan ook door naar de instantie waar deze wel op zijn plaats is.

Om de belangen van u als client (nog) beter te kunnen behartigen hebben wij uw hulp nodig. De vraag die u kunt beantwoorden is “Wat u verwacht van de cliëntenraad? U kunt uw reactie sturen naar het e-maladres van de cliëntenraad (clientenraadheikant@gmail.com) . Wij nemen uw reactie serieus in behandeling en krijgt persoonlijk of via de nieuwsbrief of website te horen hoe wij hiermee omgaan. Wij danken u voor het tot nu toe in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Jan Wesseling

Olof Poldervaart