Telefoonnummers
< Terug naar overzicht

Nieuwsbrief cliëntenraad 1, 2020

11-03-2020 Nieuwsbrief cliëntenraad 1, 2020

 

Nieuwsbrief 01-2020 Cliëntenraad

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2020 van de Cliëntenraad Gezondheidscentrum Heikant.

De cliëntenraad heeft zich gericht op het bespreken van aangereikte en zelf ingebrachte items. Op de weg die wij zijn ingeslagen gaan wij door, waarbij wij kijken naar het uitbreiden van activiteiten.

Door de bestuursvoorzitter van het gezondheidscentrum zijn ons stukken voorgelegd waarin wij een adviserende rol hebben gehad. Daarnaast zien en horen wij via diverse kanalen signalen waar wij geen  direct antwoord op hebben kunnen geven. Deze signalen hebben wij besproken met de bestuursvoorzitter en daar waar nodig is door het centrum actie ondernomen. Op eerdere adviezen hebben wij met name controlevragen gesteld om samen met het gezondheidscentrum de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Wij hebben in samenwerking met het gezondheidscentrum de organisatie van het thema “Omgaan met verlies” voorbereidt. Verlies kan betekenen afscheid nemen van een partner, een scheiding, het verlies van werk, het verlies van sociale verbinding, etc. Daar hebben wij tijdens de thema-avond op 21 november 2019 samen met de deelnemers en deskundigen uitgebreid over van gedachten gewisseld. Tijdens deze thema-avond waren 25 deelnemers aanwezig en is bijzonder succesvol verlopen. Wij hebben veel positieve reactie ontvangen, wat bij ons bevestigd dat dit soort bijeenkomsten zinvol is. Voor een eventueel vervolg of een nieuw thema wordt u vriendelijk verzocht om de website en de kabelkrant in de wachtkamer met enige regelmaat te raadplegen.

De cliëntenraad houdt zich bezig met contacten leggen en onderhouden. Soms worden vragen bij de cliëntenraad neergelegd die van persoonlijke aard zijn en dus niet bij ons thuis horen. Deze vragen sturen wij dan ook door naar de instantie waar deze wel op zijn plaats is.

Om de belangen van u als client (nog) beter te kunnen behartigen hebben wij uw hulp nodig. De vraag die u kunt beantwoorden is “Wat u verwacht van de cliëntenraad? U kunt uw reactie sturen naar het e-mailadres van de cliëntenraad (clientenraadheikant@gmail.com) . Wij nemen uw reactie serieus in behandeling en u krijgt persoonlijk of via de nieuwsbrief of website te horen hoe wij hiermee omgaan. Wij danken u voor het tot nu toe in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Jan Wesseling

Olof Poldervaart