Telefoonnummers
< Terug naar overzicht

Project digitalisering

23-06-2020

Project digitalisering GC Heikant

Hoe kunnen we de zorg beter aansluiten met behulp van de digitale mogelijkheden die tegenwoordig beschikbaar zijn? De coronacrisis heeft ons hierin gesterkt. We geloven namelijk dat het onze rol is om u in uw gezondheid te ondersteunen op een manier die in uw leven past.

We zien digitalisering niet als een vervanging van de zorg, maar een manier om beter aan te sluiten bij uw leven en hoe u daarin uw zaken regelt. Daarom zijn we in gesprek gegaan met zorgverleners en cliënten. Zo hopen we de zorg in GC Heikant beter te laten aansluiten bij uw behoeften.

Wat hebben we tot nu toe gedaan:

Er is een enquête geweest om te onderzoeken hoe er over verschillende vormen van digitalisering wordt gedacht. Deze enquête is uitgezet naar een groep van 700 cliënten van GC Heikant. Ruim 160 mensen hebben gereageerd.
Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest met o.a. zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, managers en leden Cliëntenraad).
Er zijn (digitale) bijeenkomsten geweest met cliënten, waar we veel informatie hebben opgehaald.

Wat gaan we met uw inbreng doen?

Met de zorgverleners, bestuur, leden van de cliëntenraad en management gaan we per item aan de slag om een en ander uit te werken. Het gaat om de volgende items:

  • Er komt een top 10 lijst met apps die we adviseren
  • We gaan ervaring opdoen met het inzetten van de VIP-app (Voor meer informatie klik hier)
  • We gaan ervaring opdoen hoe we de inzet van digitale middelen gepast, bij de behoefte van onze patiënten, kunnen inzetten (Zorg op afstand)
  • We gaan vaker digitale zelfhulpmodules voorstellen aan onze patiënten (bijvoorbeeld voor slaapproblematiek, piekeren, etc.)
  • Voor de verschillende disciplines gaan we ervaring opdoen om korte filmpjes te maken om u te informeren en motiveren op verschillende onderwerpen.

Er is dan in begin september weer een bijeenkomst gepland voor zorgverleners en in oktober wederom een cliëntenpanel. Mocht u nu denken, ik wil graag meedenken in dit proces, kunt u zich alsnog aanmelden bij de Clientenraad van GC Heikant (clientenraad@heikant.nl)

We houden u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen.