Telefoonnummers

Project Positieve Gezondheid in de wijk

Gezondheidscentrum Heikant is eind 2017 gestart met het project Positieve Gezondheid in de Wijk.

Wat is Positieve Gezondheid?

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”. Dit is een concept van Machteld Huber.

Het is gebaseerd op de volgende zes dimensies:

 • Hoe het lichamelijk gaat
 • Hoe het mentaal gaat
 • Of u uw leven zinvol vindt
 • Of u een prettig leven heeft
 • Of u meedoet in de maatschappij
 • Hoe uw dagelijks leven eruit ziet.

Aan dit project doen de volgende zorgverleners mee:

 • Huisartsen
 • Wijkverpleegkundigen
 • Maatschappelijk werker
 • Fysiotherapeuten
 • Praktijkondersteuner ouderenzorg
 • Diabetesverpleegkundige

Inhoud project:

 • Het project loopt tot 1-1-2019.
 • Per zorgverlener gaan we één patiënt/cliënt per week vragen de vragenlijst in te vullen. Totaal  komt dat neer op ruim 500 deelnemers.
 • De uitslag van het spinnenweb wordt besproken met de betreffende zorgverlener.
 • Na een tijdje kan de vragenlijst opnieuw worden ingevuld. Het gezondheidsoppervlak is dan mogelijk/hopelijk groter geworden

Hierbij hoort het “Spinnenweb”:

Zelf meedoen?

Vul de vragenlijst in.

U dient zich hiervoor éénmalig te registreren. U bent de enige die de uitslag van de test kan inzien. U ontvangt de uitslag ook per mail. Als u wilt, kunt u de uitslag met uw zorgverlener bespreken. Er kunnen gerichte adviezen worden gegeven aan de hand van de uitslag. Indien u dit wenst, kunt u hiervoor een (dubbele) afspraak maken.

Dit project "Positieve Gezondheid in de Wijk"wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gezamenlijke Zorgverzekeraars.