Telefoonnummers

Project Positieve Gezondheid in de wijk

Gezondheidscentrum Heikant is eind 2017 gestart met het project Positieve Gezondheid in de Wijk.

Wat is Positieve Gezondheid?

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”. Dit is een concept van Machteld Huber.

Het is gebaseerd op de volgende zes dimensies:

 • Hoe het lichamelijk gaat
 • Hoe het mentaal gaat
 • Of u uw leven zinvol vindt
 • Of u een prettig leven heeft
 • Of u meedoet in de maatschappij
 • Hoe uw dagelijks leven eruit ziet.

Aan dit project doen de volgende zorgverleners mee:

 • Huisartsen
 • Wijkverpleegkundigen
 • Maatschappelijk werker
 • Fysiotherapeuten
 • Praktijkondersteuner ouderenzorg
 • Diabetesverpleegkundige

Inhoud project:

 • Het project loopt tot 1-1-2019.
 • Per zorgverlener gaan we één patiënt/cliënt per week vragen de vragenlijst in te vullen. Totaal  komt dat neer op ruim 500 deelnemers.
 • De uitslag van het spinnenweb wordt besproken met de betreffende zorgverlener.
 • Na een tijdje kan de vragenlijst opnieuw worden ingevuld. Het gezondheidsoppervlak is dan mogelijk/hopelijk groter geworden

Hierbij hoort het “Spinnenweb”:

Zelf meedoen?

Vul de vragenlijst in.

U dient zich hiervoor éénmalig te registreren. U bent de enige die de uitslag van de test kan inzien. U ontvangt de uitslag ook per mail. Als u wilt, kunt u de uitslag met uw zorgverlener bespreken. Er kunnen gerichte adviezen worden gegeven aan de hand van de uitslag. Indien u dit wenst, kunt u hiervoor een (dubbele) afspraak maken.

Dit project "Positieve Gezondheid in de Wijk"wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gezamenlijke Zorgverzekeraars. 

Stand van zaken op 1-4-2019

Evaluatie project Positieve Gezondheid

We hebben minder mensen geïncludeerd dan vooraf was gepland. Het bleek voor de verschillende zorgverleners moeilijk in te bedden in hun drukke spreekuren. Tevens werd het letterlijk (in de routine) vergeten. Wel blijken de zorgverleners die werken met het spinnenweb zeer positief hierover. Ze geven aan dat het hen met andere ogen laat kijken naar de cliënt/patiënt. Ook geven ze aan dat de cliënt het als zeer positief ervaart! Iedereen is toch enthousiast genoeg om door te gaan.

Vandaar dat we ook besloten hebben om door te gaan op de volgende manier:

 • We gaan ons richten op bepaalde doelgroepen, namelijk de patiënten met slaapproblemen, psychische problemen en alle cliënten haptotherapie. Uiteraard blijft het ook voor mensen buiten deze doelgroep om mogelijk om het spinnenweb in te vullen en te bespreken met de betreffende zorgverlener.
 • De genoemde doelgroep krijgt via de assistente al de link naar de website voor het invullen van het spinnenweb toegestuurd met het verzoek deze ingevuld mee te nemen naar het consult
 • We gaan meerdere zorgverleners stimuleren om zich aan te sluiten. Dit doen deden we o.a. tijdens de presentatie van ons jaarplan, waar Positieve Gezondheid een grote rol speelt.
 • Op 19 maart is er een workshop gehouden voor zorgverleners over het in gesprek gaan met de cliënt met het spinnenweb als uitgangspunt.
 • De werkgroep blijft bestaan om alles in goede banen te leiden.

Conclusie: De positieve kanten/resultaten wegen zwaarder dan de negatieve. Dit betekent dat we het project toch zien als geslaagd. Mogelijk niet qua harde cijfers, maar wel gezien de positieve ervaringen van zowel cliënt als zorgverlener.