Telefoonnummers

Bereikbaarheid

U kunt Henk van Hugten bereiken bij Stimulans op (040) 2533443 of mobiel op 06 27 36 46 50. U kunt ook mailen naar

henkvanhugten@stimulansveldhoven.nl