Telefoonnummers

Bereikbaarheid

U kunt een afspraak voor een huisbezoek maken via het Loket Welzijn Wonen Zorg. Het Loket is op werkdagen tussen 09.00 uur en 13.00 uur geopend. U kunt hier ook terecht voor meer informatie of advies.

Loket Welzijn Wonen Zorg
Meiveld 1
(040) 25 84 455
loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl