Telefoonnummers

Online hulp in welzijn

Jouw Hulp online

Jouw Hulp On­li­ne biedt gra­tis* pro­fes­si­o­ne­le hulp­ver­le­ning. Wij hel­pen je on­li­ne je pro­ble­men op een rij te zet­ten en ge­ven je ad­vies. Je krijgt bin­nen één werk­dag ant­woord! Hulp online kun je advies krijgen voor vragen over jouw financiën, woonplek, gezondheid, gezin, sociaal leven, werk en onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan vragen over budgetteren, piekeren, eenzaamheid, assertiviteit, opvoeding, echtscheiding, werkdruk, studiekeuze en plezier op school.

Hoe wil je hulp online? Chat, E-mail of een online training, het is allemaal mogelijk. Er zijn ook chatspreekuren over bepaalde onderwerpen. Jij bepaalt dus zelf hoe en wanneer je hulp online inroept. Dat is jouw hulp online.

Je kunt ook anoniem hulp krijgen.

Nieuwsgierig of gebruik maken, ga naar www.jouwhulponline.nl

De organisatie achter Jouw hulp online is De Lumens Groep waar onder andere Lumens in de buurt, maatschappelijk werk deel van uitmaakt. Ons gezondheidscentrum werkt samen met Lumens in de buurt. Hetty Vestjens is de maatschappelijk werker die binnen ons gezondheidscentrum werkzaam is.