Telefoonnummers

Diabetes Risicotest

Wat testen?

De Diabetes Risicotest geeft antwoord op de vraag of u een verhoogde kans loopt op het krijgen van diabetes (suikerziekte).
Diabetes is een chronische ziekte die grote invloed kan hebben op de kwaliteit van uw leven. Daarom is het belangrijk de ziekte te voorkomen! Eerste stap: het bepalen van uw risico met de Diabetes Risicotest.

Waarom testen?

Reden 1: als u weet dat u een verhoogd risico op diabetes heeft, wordt het tijd om daar serieus aandacht aan te geven. Want u kunt er zelf veel aan doen om dat risico te verkleinen!
Reden 2: als u vaststelt dat u een verhoogd risico heeft, is het verstandig uw huisarts te bezoeken. Want het kan ook zijn dat u al diabetes heeft. In Nederland hebben naar schatting 250.000 mensen diabetes zonder dat zij het weten. Terwijl het juist zo belangrijk is dat diabetes op tijd wordt opgespoord en behandeld. Je kunt daarmee medicijngebruik en complicaties voorkomen of uitstellen.

Ga hier naar de test