Telefoonnummers

Algemeen

Binnen ons gezondheidscentrum werken verschillende zorg- en hulpverleners samen. Ook hebben we nauwe contacten met zorgcollega's buiten het centrum, waaronder de regionale ziekenhuizen. Door deze samenwerkingsvorm kunnen we u een breed pakket aan goede, efficiënte zorg bieden.

Een onderdeel van dit pakket zijn onze zorgprogramma’s. In zo'n programma werken verschillende zorg- en hulpverleners samen, volgens een vastgestelde aanpak.
Iedere hulpverlener voegt vanuit de eigen deskundigheid iets aan het zorgprogramma toe.