Organisatie

Algemeen

Gezondheidscentrum Heikant bestaat uit een samenwerkingsverband tussen Stichting Gezondheidscentrum Heikant en de disciplines die binnen het gezondheidscentrum en de wijk nauw samenwerken.

Stichting Gezondheidscentrum Heikant heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Maatschap huisartsen Gezondheidscentrum Heikant, Maatschap Fysiotherapie Heikant, ZuidZorg (thuiszorg), Apanta-Direct (eerstelijnspsychologie), Lumens (maatschappelijk werk), RondOm Podotherapeuten, Ilse Huijbers dieetadvies, Novadic-Kentron (verslavingszorg) en Logopedie Mondig.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bieden van eerstelijnszorg door geïntegreerde
hulpverlening, gericht op zowel lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de
inwoners van de wijken Heikant, de Kelen en de Polders en overige cliënten van het
gezondheidscentrum, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het onderhouden en stimuleren van interdisciplinaire samenwerking ten behoeve van integrale en continue zorg tussen eerstelijns zorgdisciplines, andere organisaties in de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties, de gemeente Veldhoven en zorgverzekeraars.
  • Het betrekken van de inwoners van de wijken Heikant, de Kelen en De Polders bij de hulpverlening vanuit het gezondheidscentrum;
  • Aandacht te hebben voor populatiegericht werken.

Bestuur

Het bestuur van het gezondheidscentrum geeft samen met de samenwerkingspartners vorm en inhoud aan realisatie van de doelstellingen van de stichting. De rol van de stichting is de samenwerking stimuleren en faciliteren. Zij stelt in overleg met haar samenwerkingspartners jaarlijks een jaarplan op, houdt toezicht op uitvoering en beheert de financiële middelen

De samenwerkende praktijken zijn verantwoordelijk voor eigen praktijkvoering. De individuele beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor het inhoudelijke proces (patiëntenzorg in ruime zin).

Het bestuur is samengesteld uit:

Wim Ooms, voorzitter
Joep van Rens, lid
Charlotte van Wuitswinkel. lid

Joep van Rens
Lees verder
Charlotte van Wuijtswinkel
Lees verder

Medewerkers Stichting

De medewerkers van de stichting zijn:

Wim Ooms (management)
Marijke Gerrits (zorgmanagement)
Sylvia Christiaans (administratie)
Liesbeth Howes (declaraties)

Sylvia Christiaans
Lees verder
Marijke Gerrits
Lees verder

Laatste nieuws