Cliëntenpanels 2020

Op 7 mei 2020 en 30 september 2020 organiseerden wij digitale cliëntenpanels.

Tijdens de cliëntenpanel sessies van 7 mei bespraken wij de resultaten uit de enquete zorg tijdens Corona en lieten wij verschillende mogelijkheden van persoonsgerichte en digitale zorg zien. Onder andere bespraken wij de app om zelf metingen te registreren en te communiceren met je zorgverlener, de digitale assistente en de beveiligde patiëntenomgeving.

Tijdens de sessies van 30 september gingen wij in op aan te bevelen apps door het gezondheidscentrum, welzijn op recept, filmpjes en zelfmanagement.

De resultaten van de cliëntpanels bespraken wij in verschillende sessie met onze zorgverleners binnen het kader van ontwikkeling persoonsgerichte zorg. De inbreng van de cliëntenpanels helpt ons zeer goed om ons verder te wontwikkelen in persoonsgerichte- en digitale zorg.

Enquete zorg tijdens Corona 2020

In april deden wij een enquete uit met vragen over de ervarent zorg tijdens de “intelligente lockdown” . Hierbij waren een aantal open en gesloten vragen. De vragen waren als volgt:

 1. De afgelopen 6 weken was het niet of in mindere mate mogelijk om een consult te plannen of zijn uw afspraken mogelijk afgezegd met uw huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut. Hoe heeft u dit ervaren?
 2. Als u klachten hebt gehad en niet terecht kon bij uw zorgverlener, hebt u zelf naar oplossingen gezocht voor uw klachten? Zo ja, hoe heeft u dat gedaan? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
 3. Mogelijk hebt u telefonisch contact gehad met uw zorgverlener de afgelopen tijd, stel dat dit via beeldbellen plaats had kunnen vinden , wat zou u daarvan vinden? (geef in het commentaar-vak tevens aan met welke soort zorgverlener u dat contact had)
 4. Stel dat er in de toekomst meer gewerkt zou worden met beeldbellen, welke voor- en nadelen ziet u daarin?
 5. Was uw laatste bezoek aan de praktijk ook mogelijk geweest via beeldbellen? (Geef in de toelichting aan bij welke soort zorgverlener dat laatste bezoek was)
 6. We hebben u een aantal vragen specifiek over beeldbellen gesteld. Heeft u andere ideeën over hoe we technologie kunnen inzetten in ons gezondheidscentrum?
 7. Mogen we u benaderen om mee te denken in de digitale ontwikkelingen binnen Gezondheidscentrum Heikant ?

De resultaten van de enquete kunt u hier lezen.

Happy or not stemzuil 2019

In 2019 hebben wij met behulp van de “Happy or not” stemzuil u verschillende vragen gesteld. Onder andere onze verbeterpunten uit het onderzoek van 2017 hebben wij gemeten. Een selectie van de door ons gestelde vragen en antwoorden hierop.

 • Hoe prettig ervaart u onze wachtkamer vandaag? Resultaat: 89% ervaart als prettig
 • Bood de balie u voldoende privacy vandaag?  Resultaat 92% beoordeelt als voldoende.
 • Hoe prettig ervaarde u onze wachtkamer vandaag? Resultaat 89% ervaarde als prettig.
 • Bood de balie u voldoende privacy vandaag? Resultaat 95% ervaarde als voldoende.
 • Kent u onze zorgonline app? Resultaat 68% kent onze zorgonline app.
 • Hoe ervaart u onze zorgonline app? Resultaat 80% ervaart als positief.


Klantervaringsonderzoek 2017

Wij onderzochten in 2017 hoe onze dienst- en zorgverlening wordt ervaren door onze cliënten. Het onderzoek werd via het onderzoeksbureau Amicura uitgevoerd.

Onze conclusies.

Wij zijn blij om te kunnen constateren dat de waardering voor en tevredenheid over ons gezondheidscentrum zeer hoog is. Dit uitte zich onder andere in hoge cijfers voor:

 • Onze zorgverleners
 • Onze samenwerking
 • Vervanging
 • Toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke handicap en mensen met kinderwagens
 • Informatie op onze website
 • Wachtkamer

Ook constateerden wij dat onze cliënten tevreden zijn over onze openingstijden en onze online mogelijkheden.

Wij leerden ook uit het onderzoek onze verbeterpunten:

 • Onze telefonische bereikbaarheid
 • Het gebruikersgemak van onze online mogelijkheden voor het maken van een afspraak en bestellen van een herhaalrecept.
 • De snelheid om geholpen te worden aan de balie
 • De privacy bij de balie

Met deze verbeterpunten zijn wij aan de slag gegaan en wij hopen dat bij het volgende onderzoek verbetering gemeten kan worden.