Nieuwsbericht Cliëntenraad maart 2022

De cliëntenraad (Olof Poldervaart en Jan Wesseling) zijn tot de conclusie gekomen dat het al een hele tijd geleden is dat er een nieuwsbrief is verschenen. Vanaf december 2017 bestaat de cliëntenraad in de bovenstaande samenstelling. De contacten en overleg met het bestuur en management zijn goed waarbij er wederzijds vertrouwen is.

Wij zijn de mening toegedaan dat de cliënten van Gezondheidscentrum Heikant op de hoogte moeten worden gehouden over de activiteiten van de afgelopen jaren (2020 en 2021) en waar de cliëntenraad momenteel en de nabije toekomst mee bezig is.

Terugblik 2020 en 2021

De jaren 2020 en 2021 zijn qua activiteiten lastige jaren geweest met overleg dat meestal op afstand plaats moesten vinden.

Toch konden wij deelnemen aan het ontwikkelen van ideeën en de uitvoering van het zogenoemde Proeftuinproject. Dat is een plan om de zorg binnen het totale Gezondheidscentrum Heikant nog efficiënter te laten functioneren waarbij het belang van de cliënten voorop staat.

Daarbij hebben cliënten samen met de professionals van het Gezondheidscentrum Heikant in cliëntpanels via Zoom in 2020 een aantal thema’s besproken en hun visie kenbaar gemaakt.

Dat was een succes, waardoor besloten is om verder te gaan met het organiseren van cliëntenpanels. In 2021 vond in juni een cliëntenpanel plaats (ook via Zoom). De bedoeling is nu dat de cliëntenraad in samenwerking met het gezondheidscentrum 1 of 2 keer per jaar een cliëntenpanel organiseren.

Activiteiten cliëntenraad 2022

Er is een brief uit naar de deelnemers van de cliëntpanels met de mededeling dat er voor of na de zomer een volgend cliëntenpanel wordt georganiseerd. Cliënten die nog geen deel hebben uitgemaakt van een cliëntenpanel maar wel interesse hebben om aan te sluiten, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden via clientenraad@heikant.nl.

Dit jaar zijn wij aanwezig bij de uitwerkingen van het project Proeftuin en twee keer dit jaar bij een themalunch voor de medewerkers van het Gezondheidscentrum.

Daarnaast gaan we weer in samenwerking een thema-avond voorbereiden voor het najaar. De afgelopen twee jaar was dat niet mogelijk vanwege corona.

Een aantal maal per jaar heeft de cliëntenraad overleg over diverse onderwerpen met de bestuursvoorzitter. Ook zitten wij voorafgaand aan overleggen samen aan tafel om door te nemen wat op dat moment aan de orde is.