Intensive Care Café voor ex-Intensive Care patiënten en naasten

Intensive Care Café voor ex-Intensive Care patiënten en naasten

Een verblijf op de Intensive Care (IC) kan voor veel patiënten en hun naasten een heftige, emotionele gebeurtenis zijn. Die ook na ontslag uit het ziekenhuis veel impact kan hebben.

Het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC organiseren gezamenlijk een digitaal IC-café.

Een digitale plek waar patiënten, hun naasten en zorgverleners in een informele sfeer informatie en ervaringen uitwisselen over het verblijf en het herstel na de IC-opname.

Tijdens deze bijeenkomsten staat er steeds een onderwerp centraal.

Eerstkomend IC Café: Maandag 28 september 2020 van 19:30 tot 20:30 uur

Thema: Post Intensive Care Syndroom (PICS) en PICS-Familie
Medium: Het digitale IC-café wordt georganiseerd middels ZOOM.

Deelname: Er kunnen maximaal 20 deelnemers het digitale IC-café bijwonen. Bij meerdere aanmeldingen zal er een tweede sessie gepland worden.

U kunt zich opgeven via onderstaande link:

ICcafe@mmc.nl

Bij deelname ontvangt u een mail met een link, waarmee u kunt inloggen en deelnemen aan het IC-café.

Op maandag 23 november 2020 zal het thema ‘delier’ behandeld worden, verder informatie volgt.