Gezondheidscentrum Heikant digitaliseert sámen met wijkbewoners

Hoe denken mensen in Heikant over digitalisering in de zorg? Wat vinden ze wel en niet zinvol? En hoe kunnen zorgverleners hun patiënten digitaal ondersteunen? Op zoek naar antwoorden werkt Gezondheidscentrum Heikant samen met wijkbewoners. Het eerste resultaat: een praktisch overzicht van 16 aanbevolen apps en websites over gezondheid, zorg en welzijn.

Digitalisering is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en als we het goed inzetten kan het veel toevoegen. We regelen van alles via websites en smartphone-apps. Mensen raken er, versneld door corona, steeds vertrouwder mee. Ook op het gebied van zorg groeit de behoefte om meer digitaal te kunnen doen: informatie opzoeken, afspraken maken, beeldbellen, advies krijgen, een training of behandeling volgen. Als dit online kan, biedt dat verschillende voordelen. Je bent minder afhankelijk van de werktijden van zorgverleners en je bent flexibeler in de tijd en de plek waar je iets doet. Maar vooral zien we dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen en meer zelf kunnen.

Persoonsgerichte zorg

De zorgverleners en cliëntenraad van Gezondheidscentrum Heikant houden zich al enige tijd bezig met ‘persoonsgerichte zorg’ en ‘positieve gezondheid’. Bij dat laatste ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf: hun veerkracht en dat wat hun leven betekenisvol maakt. Meer digitale mogelijkheden sluiten uitstekend aan op persoonsgerichte zorg en positieve gezondheid. Maar wat zijn de wensen en behoeften in Heikant?

Om daar inzicht in te krijgen, ontvingen honderden patiënten vorig jaar een online vragenlijst. Daarna deden dertig van hen mee aan sessies waarin ze met zorgverleners spraken over digitalisering, en dan met name over bruikbare websites en apps. Vanwege corona gebeurde ook dat online. “Als wij in het verleden mensen vroegen om tijdens een bijeenkomst met ons mee te denken, dan kwam er een kleine groep mensen op af. Het verraste ons dat nu zoveel mensen aangaven dat ze mee wilden doen”, vertelt Ylva Onderwater, een van de huisartsen in Gezondheidscentrum Heikant.  Ook Jan Wesseling, lid cliëntenraad, vindt dit een positieve ontwikkeling: “Wij zijn blij met de ingeslagen weg naar nog meer open communicatie tussen gezondheidscentrum en cliënten.”

Het ‘cliëntenpanel’ vertegenwoordigde diverse groepen uit de wijk: van ouderen tot mensen met jonge gezinnen. Sommigen maken zelf gebruik van zorg, anderen zijn actief als mantelzorger.

Door de bomen het bos zien

Op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn bestaan er talloze websites en apps. Het is lastig om door de bomen het bos te zien. In de sessies gaven de wijkbewoners aan dat zij behoefte hebben aan een overzichtelijke ‘gids’ met betrouwbare en zinvolle suggesties. De zorgverleners zijn daarna aan het werk gegaan. Op basis van eigen ervaringen en die van andere zorgverleners stelden ze een top 16 samen. Die is vervolgens met het cliëntenpanel besproken.

De aanbevolen websites en apps beslaan verschillende terreinen: lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid, mantelzorgondersteuning, welzijn, zelf monitoren (bv. diabetes), slaaptraining, hersentraining, burenhulp en informatie over medicijnen. De top 16 staat inmiddels op de website  er is ook een flyer beschikbaar. Klik op het plaatje hieronder om de flyer te downloaden of vraag om een papieren versie aan uw zorgverlener.

Meer samenwerking

Gezondheidscentrum Heikant is trots op het eerste tastbare resultaat van de nieuwe samenwerkingsvorm met wijkbewoners. Er komt zeker een vervolg, want het cliëntenpanel wordt een vaste klankbordgroep. Samen blijven zorgverleners en wijkbewoners in gesprek over ontwikkelingen rondom persoonsgerichte zorg en digitalisering.  Ylva Onderwater: “Er zijn veel vernieuwingen en veranderingen in de zorg. Vaak kiezen we als zorgverleners voor dat waar we ons zelf prettig bij voelen en waarvan we dénken dat het onze patiënten helpt. Nu kunnen we dat direct bij hen toetsen en daardoor samen de zorg in onze wijk vormgeven.”