Zelfzorgmodule van de maand “Probleem in kaart”

Wist u dat u via uw huisarts gebruik kunt maken van prettige digitale zelfzorgmodules?
Uw huisarts kan u gebruik laten maken van modules die invloed hebben op gezondheid en herstel. Om u hier een beeld van te geven, willen wij elke maand een module in de schijnwerper plaatsen. voor de maand september  is dit de module “Probleem in kaart!”.

Zelfhulp: Probleem in kaart

Breng mentale en persoonlijke problemen in beeld

Voordat u aan de slag kan met uw klachten of problemen, is er nodig om inzicht te krijgen in wat er precies speelt. In deze korte zelfhulptraining, te volgen via de mobiele telefoon, kun je beginnen met uw eigen situatie in kaart brengen.

Wat is de inhoud van ‘Probleem in kaart’
Eerst onderzoekt u waar je tegenaan loopt. Er wordt nagegaan wat u merkt aan uw lichaam, gevoelens, denken en gedrag als het niet goed gaat. Vervolgens denkt u na over wat u helpt in het omgaan met problemen en inventariseert u uw sterke kanten. Tot slot bereidt u een eerste positieve stap voor.