Activiteiten

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak inventariseert de diëtist uw wensen en verwachtingen. Ze bekijkt met u op welke manier u dit kunt bereiken, maar vooral ook hoe u dit kunt inpassen in uw dagelijks leven. Samen stelt u doelen vast.
De eerste afspraak duurt ongeveer een uur. Daarna heeft de diëtist nog een half uur nodig om het dossier in te vullen en de rapportage aan de (huis)arts op te stellen.

Vervolgafspraken

De vervolgafspraken duren 15 tot 30 minuten. De diëtist bespreekt met u de voortgang en bekijkt of u tegen bepaalde problemen of moeilijke momenten aanloopt.

Afsluiting

Tijdens het laatste gesprek wordt de totale begeleiding nabesproken. Van dit afsluitende gesprek maakt de diëtist een eindrapportage die ook naar uw verwijzend of behandeld arts wordt gestuurd.