NHG-Praktijkaccreditering

Onze huisartspraktijk heeft een certificaat van de NHG-Praktijkaccreditering (NPA). Een door de NPA gekeurde huisartspraktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering.

Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van cliënten vergeleken met andere praktijken. Vervolgens zijn op basis van een NPA-rapportage verbeterplannen opgesteld.
De NPA houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of onze praktijk nog aan de voorwaarden voldoet.

Zorgprogramma’s

In het gezondheidscentrum werken we met zogenaamde zorgprogramma's voor veel voorkomende ziektebeelden. Denk hierbij aan diabetes (suikerziekte), de longaandoening COPD, hart- en vaatziekten en slaapproblemen. Een zorgprogramma beschrijft hoe de samenwerking tussen patiënt en verschillende zorgverleners geregeld is. Ook staat erin hoe regels en afspraken gerealiseerd worden.

Griepprik

Alle mensen van 60 jaar en ouder komen in aanmerking voor een griepprik.
Dat geldt ook voor mensen onder de 60 jaar met een hart-, long- of suikerziekte, nierpatiënten en mensen met minder afweer. Iedereen die voor de griepprik in aanmerking komt, krijgt in de tweede helft van oktober een oproep thuisgestuurd. 

Kleine ingrepen

Diverse aandoeningen kunnen wij binnen het centrum behandelen. Het gaat om zaken als verstopte talgklieren, bultjes in of op de huid, ontsierende moedervlekken, ontstoken teennagels enz. Het is verstandig dit soort aandoeningen eerst een keer op het spreekuur te laten zien. De huisarts kan dan beoordelen of behandeling in het centrum mogelijk is en hoeveel tijd hiervoor ingepland moet worden. 

Spiraaltje

Voor een spiraaltje kunt u bij een van de huisartsen terecht. We raden u aan om ter voorbereiding eerst een keer bij uw eigen huisarts op het spreekuur te komen.

Wratten

De voorkeursbehandeling van gewone wratten is 'aanstippen', ofwel bevriezen met vloeibare stikstof. Soms is daarnaast behandeling met wrattentinctuur of -zalf zinvol. Dit maakt de wrat en het eelt dunner. U kunt voor deze behandelingen op het gewone spreekuur terecht.