De assistentes werken onder verantwoordelijkheid van de huisartsen. Ook voor hen geldt natuurlijk het medisch beroepsgeheim. De assistentes zijn opgeleid om een groot aantal medisch-technische handelingen zelfstandig uit te voeren, meestal na verwijzing door de huisarts. U kunt dan een afspraak maken voor onder andere:

 • oren uitspuiten
 • gehoortest
 • bloeddruk meten
 • enkel/arm-index meten
 • uitstrijkjes voor bevolkingsonderzoek
 • bloedsuiker- en Hb-bepaling
 • zwangerschapstest
 • injecties
 • wratten bevriezen
 • wondbehandeling
 • hechtingen verwijderen.

Uitstrijkje in kader bevolkingsonderzoek

Uitstrijkjes worden door de assistentes gemaakt. Als u een afspraak wilt maken voor een uitstrijkje, dan verzoeken wij u dit te melden bij de assistente. Zij kan de afspraak dan inplannen. 

Thuis bloeddruk meten

Als u op verzoek van de huisarts thuis uw bloeddruk gaat meten, moet u dit doen met een goedgekeurde bloeddrukmeter. Het is mogelijk om tijdelijk een bloeddrukmeter van het gezondheidscentrum te lenen. In onze huisartspraktijk maken wij gebruik van bloeddrukmeters van Omron.