• Maken afspraak

Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen stellen naar reden(en) van uw gewenste afspraak. Dit doet zij om zo goed mogelijk de aard en spoedeisendheid van uw vraag is te kunnen beoordelen.

De assistente stelt met uw informatie geen diagnose. Daarnaast is zij (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Ze schat in wat voor u de beste afspraak is en doet u een voorstel. Dit noemen wij triage.  Klik hier voor verduidelijkend filmpje 

  • Geven van advies en voorlichting aan patiënten zowel aan de balie als aan de telefoon en dit noteren in het patiëntendossier.
  • Beheren van de agenda’s in de huisartsenpraktijk; Afspraken maken en planning van spreekuren.
  • Verzorgen van de administratie. De correspondentie, verwerkt medische gegevens. Bijhouden van dossiers.
  • Verzorgen van herhaalrecepten.