Tarieven

Onder verantwoordelijkheid van uw huisarts zijn praktijkondersteuners GGZ  bevoegd om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Dit betekent voor u dat de afspraken bij de praktijkondersteuner op dezelfde manier bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden als afspraken bij de huisarts. Ze vallen dus NIET onder het eigen risico.