Wie zijn wij

Onze praktijkondersteuners GGZ zijn Fons van Sambeek en Jessica David. Onze praktijkondersteuner GGZ-jeugd is Mieke Bovens.

De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie. De Praktijkondersteuner GGZ-jeugd ondersteunt de huisarts bij de zorg voor kinderen en gezinnen met psychische problemen. 

Opleiding

De praktijkondersteuner GGZ heeft een aanvullende opleiding gevolgd. Deze duurt tussen de vijf en twintig dagen verspreid over een periode variërend van drie maanden tot een jaar in combinatie met een leerwerkplek. De opleiding staat open voor onder andere sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen met GGZ-ervaring, maatschappelijk werkers en praktijkondersteuners somatiek.

Fons van Sambeek

Praktijkondersteuner GGZ

Mieke Bovens

Praktijkondersteuner Jeugd

Jessica David

Praktijkondersteuner GGZ