Spreekuren huisartsen

De spreekuren zijn op werkdagen tussen 8.10 en 16.00 uur, alleen op afspraak.

* We werken samen met vaste waarnemers: dokter Smits, dokter Hooisma en dokter van den Nieuwenhof.

Op vrijdagmiddag is er roulerend spreekuur. 

Spreekuren

Ma
mo
Ma
mi
Di
mo
Di
mi
Wo
mo
Wo
mi
Do
mo
Do
mi
Vr
mo
Vr
mi
Praktijk dokter van den Acker X X X       X X X  
Praktijk dokter van der Heeden X X X X X   X X X  
Praktijk dokter Smits X X X X X X X X X  
Praktijk dokter Onderwater X X X   X X X X X  
Pratkijk dokter van Rens X X X X X   X X X  
Huisarts in opleiding                     
                     
                     

 

 

 

 

Afspraak

Als  u tussen 8.00 en 10.00 uur belt, kunt u meestal dezelfde dag terecht. Wij verzoeken u een afspraak bij uw eigen huisarts te maken. Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente soms voorstellen om later in de week te komen. Als het dringend is, kunt u wel op dezelfde dag terecht, maar misschien niet bij uw eigen huisarts.

Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. Die tijd is bedoeld voor 1 persoon met 1 probleem. Als u verschillende problemen wilt bespreken, kan de assistente meer tijd reserveren. Om zo goed mogelijk in te schatten wat de aard en spoedeisendheid van uw vraag is, is het nodig dat de assistente de reden van uw bezoek kent. Daarom zal zij de vraag stellen: ‘Waarvoor wilt u gezien worden?' 
De assistente stelt met uw informatie geen diagnose. Daarnaast is zij (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Ze schat in wat voor u de beste afspraak is en doet u een voorstel. Over deze zgn triage kunt u het volgende zeer informatieve filmpje bekijken.

Er zijn verschillende mogelijkheden:                                                                         

 • De assistente geeft u zelf een advies, ze noteert dit en laat de huisarts dit advies beoordelen.
 • Ze spreekt met u af dat de huisarts of praktijkondersteuner u op een later tijdstip terugbelt.
 • Ze maakt een afspraak voor een bezoek aan de huisarts of praktijkondersteuner.
 • Ze maakt een afspraak voor een bezoek of lab-onderzoek bij de assistente.
 • Ze maakt, als dat nodig is, een afspraak voor een huisbezoek.

Verwijzing

Voor een verwijzing naar een specialist is het noodzakelijk dat u eerst het spreekuur van uw huisarts bezoekt. De huisarts kan dan samen met u de verwijzing regelen.

Voorbereiden op consult

Uw huisarts zal proberen erachter te komen wat uw vraag is en wat u wilt. Denk hierover van te voren na. Dit vergroot de kans dat wat ú belangrijk vindt ook werkelijk aan bod komt.

Klachten hebben vaak een ingewikkelde oorzaak. Spanningen of bijzondere gebeurtenissen in uw leven kunnen bijvoorbeeld een rol spelen. Als u zelf niet zo goed weet wat u moet vragen, is het goed om dat te zeggen.                       

Maak uw klacht, vraag of wens ook voor uzelf duidelijker. Dit kunt u doen door uzelf de volgende vragen te stellen voordat u de dokter spreekt:

 • Wat is precies mijn klacht?
 • Waarom ga ik er nu mee naar de dokter?
 • Wat wil ik precies weten van mijn huisarts?
 • Wat moet de huisarts voor mij doen?
 • Hebben mijn klachten te maken met bepaalde spanningen, gebeurtenissen of emoties?    

 
Zo kunt u er samen met uw huisarts voor zorgen dat:

 • na afloop van de afspraak u precies begrepen hebt waar het over ging.
 • na afloop van de afspraak al uw vragen beantwoord zijn.