Tarieven

Afspraken op het spreekuur, huisbezoeken etc. door uw huisarts of praktijkondersteuner, declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. 
Ook afspraken en huisbezoeken 's avonds, 's nachts en in het weekend via de Huisartsenpost worden rechtstreeks aan de verzekeraar gedeclareerd. Dit doet SHOKO (Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken), de organisatie die deze diensten organiseert.

Deze declaraties vallen NIET onder het eigen risico.

Eigen risico

Onder het eigen risico vallen WEL:

  • alle onderzoeken die uw huisarts aanvraagt
  • alle verwijzingen naar een specialist
  • alle medicatie

Los hiervan heeft de overheid (College Tarieven Gezondheidszorg) nog andere tarieven vastgelegd en afgesproken met de zorgverzekeraars. Dit gaat bijvoorbeeld over:

  • informatieverstrekking
  • verbruiksmaterialen
  • diagnostische onderzoeken
  • chirurgische of therapeutische verrichtingen
  • intensieve zorg

Ook deze tarieven vallen WEL onder het eigen risico. U kunt ze vinden bij http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven of bij uw zorgverzekeraar.