Zelfhulp

Zelf oplossen?

Als u een klacht of vraag heeft, zult u die in veel gevallen zelf kunnen oplossen; eventueel na overleg met uw partner, familie of vrienden. Via internet zijn ook veel oplossingen te vinden.

Op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn bestaan er talloze websites en apps. Het is lastig om door de bomen het bos te zien.  Via ons cliëntenpanel gaven cliënten aan dat zij behoefte hebben aan een overzichtelijke ‘gids’ met betrouwbare en zinvolle suggesties. Onze zorgverleners zijn daarna aan het werk gegaan. Op basis van eigen ervaringen en die van andere zorgverleners stelden ze een top 16 samen. Die is vervolgens met het cliëntenpanel besproken.

De aanbevolen websites en apps beslaan verschillende terreinen: lichamelijke gezondheid, mentale gezondheid, mantelzorgondersteuning, welzijn, zelf monitoren (bv. diabetes), slaaptraining, hersentraining, burenhulp en informatie over medicijnen. De top 16 kunt u hier vinden..

Laatste nieuws