Activiteiten

Een behandeling duurt 30 minuten. Over het algemeen is de frequentie 1 keer per week. Indien nodig wordt er ook met een frequentie van 2 keer per week behandeld.

We beginnen de eerste keer met een intakegesprek nadat eerder telefonisch al het e.e.a. genoteerd werd. Hierin wordt met u besproken wat de invloed van de klacht is op het dagelijks leven.
Daarna vindt er uitgebreid onderzoek plaats met gestandaardiseerde testen. De uitslagen van de onderzoeken/testen worden met u besproken evenals het behandelplan. Deze worden uitgewerkt in een verslag. Daarna gaan we enthousiast aan de slag.

Volwassenen en kinderen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen in hun eigen huis worden behandeld. Wij komen dan bij u op locatie. U heeft hier wel een verwijzing van de arts voor nodig waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandelingen aan huis moeten worden gegeven.