Specialismen

Wij zijn een allround logopediepraktijk die behandeling biedt op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, mondmotoriek en eten en drinken. Daarnaast hebben wij binnen de praktijk een groot aantal specialisaties, onder andere;

Stem

stemtherapie specifiek bij beroepssprekers, zangers en toneelspelers
stemtherapie via manuele facilitatie van de larynx en lax-vox
stemrevalidatie bij gelaryngectomeerde
transgenderdysfonie
stemtherapie bij kinderen

Eet- en drinkproblemen

overgevoeligheid in het mondgebied (kokhalzen, eten weigeren)
ondergevoeligheid in het mondgebied (proppen, onvoldoende kauwen)
preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij zeer jonge kinderen van 0-2 jaar)
afleren duim-, vinger- of speenzuigen
eetproblemen specifiek bij autisme of verwante stoornissen

Spraak en taal

dysfatische taalontwikkeling via o.a. de Tan-Soderbergh therapie
spraak- en taalontwikkeling specifiek bij Down-syndroom
vroegbehandeling via taalstimulatie bij jonge kinderen vanaf twee jaar
fonologische spraakstoornissen via Methaponmethode/Hodson en Paden
verbale dyspraxie
dyslexie via o.a. de taal in blokjesmethode  
meertaligheid bij kinderen en volwassenen

Stotteren en broddelen

stotteren bij volwassenen en kinderen
broddelen bij volwassenen en kinderen

Neurologie

neurologische spraakstoornissen (dysartrie)
neurologisch taalstoornissen (afasie en communicatieproblemen ten gevolge van rechterhemisfeerdysfunctie)
eet-, drink- en slikproblemen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel (bijv. CVA of trauma); zoals verslikken, aspireren, kauwproblemen etc.
slik- en spraakproblemen bij neuromusculaire aandoeningen (zoals ALS, MS, PLS)

 

Daarnaast hebben wij nog specifieke specialisatie:

Sensorische informatieverwerking

Pamela van Schijndel is preverbaal logopedist en tevens Sensorisch Informatieverwerkingstherapeut. Samen met Janine Toonen (tevens preverbaal logopedist) bekijken en behandelen zij eet- en drinkproblemen vanuit een brede benadering. Ze kijken naar de anatomische mogelijkheden, gedragscomponenten (angst etc.), sensorische verwerking (overgevoeligheid, kokhalzen etc.), eet- en drinkfuncties (kauwen, slikken, tonggedrag etc.) en gebruikte eet- en drinkmaterialen. Zij werken indien nodig samen met een diëtiste en/of psychologe, welke tevens aanwezig zijn in het Wijkgezondheidscentrum.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.logopediemondig.nl