Activiteiten

Hoe werken wij?

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. Uw behandelaar stelt de voorlopige diagnose en bespreekt met u wat er aan gedaan kan worden. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan een oplossing. Een standaard gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Voor verdere gegevens over Apanta-direct verwijzen wij u naar de website:

www.apanta-direct.nl.

Voor wie?

Psychologische zorg is toegankelijk voor iedereen. Apanta-direct heeft korte wachtlijsten, dus u kunt snel worden geholpen.

Het kan zijn dat onze psycholoog aangeeft dat het beter is dat u door een andere hulpverlener wordt geholpen. Bijvoorbeeld wanneer u een intensievere GGZ-behandeling nodig heeft. Apanta-direct kan u dan vlot doorverwijzen naar Apanta-ggz. In overleg met u wordt uw huisarts daarover geïnformeerd.